In dit artikel worden de volgende onderwerpen toegelicht

Heeft het invloed op je studiebeurs?

Hou er rekening mee dat jouw inkomsten als student-zelfstandige meetellen om te bepalen of je recht hebt op een studiebeurs of studietoelage. Omdat de volledige gezinsinkomsten meetellen en niet alleen de beroepsinkomsten, kunnen we je hierover geen algemeen advies geven. 


Behoud je de kinderbijslag/groeipakket als student-zelfstandige?

Ja, je blijft immers ten laste van je ouders. Dit betekent dus dat je nog recht hebt op het Groeipakket of kinderbijslag. De regels zijn afhankelijk van de regio waarin je woont.

  • In het Vlaams Gewest wordt het Groeipakket verder uitbetaald zolang je geen zelfstandige in hoofdberoep wordt. Dat betekent dat jouw kinderbijslag niet in gevaar komt als student-zelfstandige, tenzij je 14.042,57 euro netto belastbaar of meer zou verdienen. 


Kan ik ook nog als job-student blijven werken?

Ja, dat kan! Naast je activiteiten als student-zelfstandige kan je ook nog als jobstudent werken. De 600 uren regel geldt alleen voor jobstudenten, dit staat los van jouw werkzaamheden als student-zelfstandige.