In dit artikel worden de volgende onderwerpen toegelicht

De personenbelasting

De personenbelasting is een belasting die iedere belastingplichtige in België op zijn belastbare jaarinkomen moet betalen. Deze belastingaangifte dien je elk jaar in, over het vorige boekjaar. Dit betekent dat je in 2024 aangifte doet over jouw inkomsten in 2023. 


De personenbelasting werkt progressief. Dit wil zeggen dat het belastingpercentage stijgt als je inkomen stijgt. De tarieven schommelen tussen de 25% en de 50%. Je moet je inkomen als werknemer en als zelfstandige bij elkaar optellen om de juiste personenbelasting te kunnen berekenen.


De belastingtarieven voor het inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) zien er als volgt uit:

Let wel: hier komt ook nog de gemeentebelasting, verschuldigd op je belastingbedrag, bovenop. In Antwerpen bedraagt de gemeentebelasting 8%. Daarnaast heeft iedere belastingplichtige recht op een belastingvrije som: een basisbedrag (minstens 10.160 euro voor het aanslagjaar 2024) waarop je geen belastingen betaalt. 


TIP: vergeet je beroepsonkosten niet. Het grensbedrag van €10.160 slaat op je netto belastbaar jaarinkomen. Dat betekent: je omzet - je beroepsonkosten. Student-zelfstandige

Iedereen betaalt belastingen op zijn beroepsinkomsten, ook student-zelfstandigen. Maar wie weinig verdient, hoeft geen belastingen te betalen. Verdien je €10.160,- netto of minder? Dan betaal je geen belastingen (inkomstenjaar 2023-aanslagjaar 2024). Ga je daarover, dan blijft de inkomstenschijf tot €10.160,- nog altijd vrijgesteld. 


Verdien je minder dan €10.160 in een jaar? Dan betaal je geen personenbelasting!Zelfstandige in bijberoep

Een zelfstandige in bijberoep moet belasting betalen over het ontvangen inkomen en worden opgenomen in deel II van zijn belastingaangifte. Voor de berekening van de belasting tel je je inkomen als zelfstandige op bij het loon dat je als werknemer ontvangt. Het belastingtarief voor je inkomen als zelfstandige hangt dus af van het inkomen dat je als werknemer opgeeft. Daarbovenop betaal je als zelfstandige ook de gemeentebelasting op het totale bedrag van je personenbelasting. 


Ook zelfstandige in bijberoep hebben recht op de belastingvrije som. Verdien je €10.160,- netto of minder? Dan betaal je geen belastingen (inkomstenjaar 2023-aanslagjaar 2024). Ga je daarover, dan blijft de inkomstenschijf tot €10.160,- nog altijd vrijgesteld.


Zelfstandige in hoofdberoep

Als zelfstandige betaal je personenbelasting op je netto beroepsinkomen of netto-inkomen: dat is je jaaromzet (de som van je opbrengsten met aftrek van btw) min je beroepskosten (de uitgaven die je doet om je zaak te kunnen runnen). Ook provinciebelastingen, VAPZ-premies en sociale bijdragen horen bij die kosten. Daarbovenop betaal je als zelfstandige ook de gemeentebelasting op het totale bedrag van je personenbelasting. 


Iedereen die aan de personenbelasting onderworpen is, heeft recht op een ‘belastingvrije som’. Dat betekent dat een deel van de belastbare inkomsten niet belast wordt. De belastingvrije som bedraagt €10.160.