In dit artikel worden de volgende onderwerpen toegelicht


Wat is de sociale bijdragen?

Je betaalt als zelfstandige elk kwartaal sociale bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds. Die worden voor een bepaald jaar berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van dat jaar. Aangezien je werkelijke inkomen pas na een tweetal jaar officieel wordt vastgesteld door de overheid, betaal je in eerste instantie voorlopige bijdragen. Vanaf het vierde jaar activiteit wordt je voorlopige bijdrage berekend op je inkomsten van drie jaar geleden. 

Sociale bijdragen voor student-zelfstandige

De voorlopige bijdragen 

In je eerste drie startjaren betaal je een voorlopige minimumbijdrage van €98,52 per kwartaal. Je kan een vrijstelling aanvragen voor de voorlopige bijdragen wanneer je vooraf al weet dat je definitieve inkomen niet boven de grens van €8.430,73 euro zal uitkomen. Dat kan enkel via een aanvraag. Lees hier hoe je de aanvraag indient. 


Definitieve sociale bijdragen

Zodra je inkomen voor een bepaald jaar bekend is, stellen ze je definitieve bijdrage voor dat jaar vast en volgt de herziening van je bijdragen voor dat jaar:


InkomenSociale bijdragen per kwartaal
< €8.430,73
€0,-
Tussen €8.430,73 en €16.861,46
20,50% (op het gedeelte van je inkomen boven €8.430,73)
> €16.861,46 
> €890,51 (je wordt zelfstandige in hoofdberoep)Lees hier hoe je de vrijstelling aanvraagt voor sociale bijdragen


Sociale bijdragen voor zelfstandige in bijberoep

Voorlopige sociale bijdragen

Startende zelfstandigen in bijberoep betalen standaard een voorlopige bijdrage van €98,52 per kwartaal. Bovendien kan je als startende zelfstandige in bijberoep een vrijstelling voor je sociale bijdragen aanvragen als je verwachte inkomen lager is dan €1.865,44. Als zelfstandige in bijberoep heb je geen recht op een starterskorting op je sociale bijdragen.


Definitieve sociale bijdragen

Als zelfstandige in bijberoep betaal je net als zelfstandigen in hoofdberoep een sociale bijdrage van 20,5% wanneer je belastbaar inkomen €1.865,44. of meer bedraagt. Verdien je minder? Dan betaal je géén sociale bijdragen. Die zogenoemde vrijstelling moet je expliciet aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds, anders betaal je driemaandelijks de minimumbijdrage van €98,52.


Sociale bijdragen voor zelfstandige in hoofdberoep

Voorlopige sociale bijdragen

Als voorlopige bijdrage betaal je een minimumbijdrage van je geschatte netto belastbaar inkomen. Als startende zelfstandige in hoofdberoep betaal je een voorlopige sociale bijdrage van 890,51 per kwartaal (berekend op een netto belastbaar inkomen van 16.861,46) tot het einde van het derde volledige kalenderjaar.


Let op: werk jij als zelfstandige in hoofdberoep? Dan betaal je een minimum sociale bijdragen van €890,51 per kwartaal.Starterskorting sociale bijdragen

Je definitieve bijdrage bedraagt minstens 890,51 euro en maximum 5.148,10 euro per kwartaal. Op de minimumbijdrage geldt sinds het tweede kwartaal van 2018 een uitzondering voor de 'primostarters'. Je bent primostarter als je gedurende vijf jaar vóór de start van je zelfstandige activiteit in hoofdberoep niet actief was als zelfstandige in hoofdberoep.


In dat geval kan je ervoor kiezen om je voorlopige bijdrage van 890,51 euro tijdens de eerste vier opeenvolgende kwartalen na je aansluiting te verminderen als je inkomen lager ligt dan 16.861,64 euro. Je betaalt wel minstens een bijdrage van 463,88 euro per kwartaal (berekend op een netto belastbaar inkomen van 8.707,53 euro).


Zelfstandige in hoofdberoep, die nu starten, krijgen bovenop de starterskorting ook nog een extra korting van 100 euro op hun eerste sociale bijdragen.Definitieve sociale bijdragen

Eenmaal je werkelijk inkomen gekend is, zal je een herziening ontvangen. Je definitieve bijdrage is 20,5% van je werkelijk inkomen van dat jaar.


Wanneer betaal je de sociale bijdragen?

Je betaling moet steevast op de laatste dag van elk kwartaal op de rekening van je sociaal verzekeringsfonds staan. Om dit termijn niet te missen betaal je ten allerlaatste op de volgende datums :

  • je bijdrage van kwartaal 1: op 20 maart
  • je bijdrage van kwartaal 2: op 20 juni
  • je bijdrage van kwartaal 3: op 20 september
  • je bijdrage van kwartaal 4: op 20 december