Werken als zelfstandige

Speciaal voor studenten is er het statuut student-zelfstandige. Dit brengt sociale en fiscale voordelen met zich mee. Je betaalt bijvoorbeeld minder sociale bijdragen dan iemand die in hoofdberoep werkt. Wil je weten hoeveel belasting jij moet betalen in wat je netto overhoudt? Lees dan verder. 


Van bruto naar netto in 3 stappen

 1. Bereken je sociale bijdrage;
 2. Bepaal je netto beroepsinkomsten. Omzet - kosten - sociale bijdragen;
 3. Bereken je personenbelasting: vermenigvuldig het belastingpercentage (personenbelasting) met je totale beroepsinkomen;


Een fictief voorbeeld van student-zelfstandige Fleur maakt dit wat duidelijker

Fleur verdient €6.000 per jaar (€500 per maand)

 • Omdat ze niet meer dan 25.000 per jaar gaat verdienen, heeft ze zichzelf vrijgesteld van de btw-verplichtingen. 
 • Fleur heeft geen kosten gemaakt voor haar onderneming. 
 • Ze heeft een vrijstelling aangevraagd voor de sociale bijdragen omdat haar geschatte jaarinkomen lager ligt dan €8.204,59
 1. Sociale bijdragen = €0,0
 2. Netto beroepsinkomsten: €6.000
 3. personenbelasting: €0,0
  1. Fleur zit onder de belastingvrije som (€10.160 per jaar) en betaalt geen personenbelasting.


Haar netto beroepsinkomen is €6.000 


Let op: vrijstellingen voor btw-aangifte en sociale bijdragen moet je zelf aanvragen via het ondernemingsloket waar je bent ingeschreven.


Lees hier hoe je de vrijstelling aanvraagt voor: