Je betaald elk kwartaal sociale bijdragen om op orde te zijn met je sociale zekerheid. Je bouwt op deze manier sociale rechten op. De sociale bijdragen betaal je aan je sociaal verzekeringsfonds, je sociaal verzekeringsfonds stort deze op zijn beurt weer naar de overheid.

Wat zijn deze rechten?

 • Gezinsbijslag
  Hieronder valt het kraamgeld of startbedrag en het groeipakket.
 • Ziekteverzekering
  De ziekteverzekering valt uiteen in twee delen:
 1. Terugbetaling van medische kosten. Het ziekenfonds betaalt een deel van je medische kosten terug.
 2. Ziekte-uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Wanneer je je beroep om gezondheidsredenen tijdelijk moet onderbreken, heb je recht op een ziekte-uitkering van het ziekenfonds.
 • Moederschapsuitkering
  Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op twaalf weken betaalde moederschapsrust. Mits je minstens drie weken moederschapsrust opneemt waar je je zelfstandige activiteit onderbreekt..
 • Moederschapshulp: 105 gratis dienstencheques
  Als je recht hebt op de moederschapsuitkering, dan heb je ook recht op 105 gratis dienstencheques. 
 • Vaderschaps- en geboorteverlof

Zelfstandigen die vader worden, hebben recht op betaald vaderschaps- of geboorteverlof van maximum vijftien dagen.

 • Pensioenen
 1. Rustpensioen, een zelfstandige die zijn wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt kan zijn rustpensioen opnemen.
 2. Overlevingspensioen, dit is een vergoeding die aan de overlevende echtgenoot wordt toegekend.
 • Overbruggingsrecht
  Deze is voor zelfstandigen die geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden.
 • Mantelzorg door de zelfstandige
  Wanneer je je zelfstandige activiteit tijdelijk of volledig onderbreekt om een naaste te verzorgen als mantelzorger, dan kan je een volledige of gedeeltelijke maandelijkse uitkering genieten.