In dit artikel worden de volgende onderwerpen toegelicht

Verschillende statuten

Wil je starten als zelfstandige maar heb je geen idee onder welk statuut je valt? In dit artikel leggen we je het uit. In België kennen we verschillende statuten voor zelfstandige:

 1. Hoofdberoep
 2. Bijberoep
 3. Student-zelfstandige
 4. Gepensioneerden


1. Zelfstandige in hoofdberoep

Een zelfstandige in hoofdberoep is ieder natuurlijk persoon die een activiteit uitoefent dat een beroepsinkomen kan opleveren zonder dat je verbonden wordt door een arbeidsovereenkomst of ambtenarenstatuut en waarbij deze activiteit je enige of voornaamste bezigheid is. Laten we kijken of je een van onderstaande vakjes kan aanvinken:

 • je hebt geen andere job naast je zelfstandige activiteit;
 • of je werkt minder dan 50% als werknemer;
 • of je werkt minder dan 50% als ambtenaar buiten het onderwijs;
 • of je werkt minder dan 60% als leerkracht met een vaste benoeming;
 • of je werkt minder dan 50% als leerkracht zonder vaste benoeming.


2. Zelfstandige in bijberoep

Je bent zelfstandige in bijberoep als je naast je zelfstandige activiteit loontrekkende of ambtenaar bent én:

 • minstens nog halftijds werkt als loontrekkende;
 • minstens 60% van een voltijds uurrooster presteert als vastbenoemde leerkracht of 50% als contractueel;
 • van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) geniet of een werkloosheidsuitkering ontvangt, of
 • een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt als loontrekkende.


Lees hier meer over zelfstandige in bij- hoofdberoep


3. Student-zelfstandige

Ben je student en wil je tijdens je studie als zelfstandige werken? Dan is het statuut van ‘student-zelfstandige’ interessant voor jou. Het biedt studenten enkele sociale en fiscale voordelen om de sprong naar het ondernemerschap makkelijker te maken. 


De voorwaarden voor het aanvragen van het statuut student-zelfstandige:

 • Je bent minimaal 18 en maximaal 25 jaar.
 • Je bent ingeschreven om regelmatig de lessen te volgen in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling met een diploma
 • Je bent ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten of tenminste 17 lesuren per week.


Zit je nog in het secundair onderwijs? Ook dan kan je het statuut student-zelfstandige krijgen, vanaf het kwartaal waarin je 18 jaar wordt, als je ook aan de andere voorwaarden voldoet. 


Ben je een buitenlandse student die aan alle voorwaardes voldoet, dan kom je ook in aanmerking voor het statuut student-zelfstandige.


Lees hier meer over student-zelfstandige4. Gepensioneerden

Ook als je met pensioen bent, mag je nog bijverdienen. Je mag werken zonder je activiteit te beperken in de volgende situaties:

 • Je bent 65 en krijgt ofwel een rustpensioen, ofwel een rust- en overlevingspensioen
 • Je bent jonger dan 65 en kan aantonen dat je minstens 45 jaar hebt gewerkt op de ingangsdatum van je eerste rustpensioen
 • Je krijgt een overgangsuitkering
 • ls je recht hebt op een rustpensioen aan het gezinsbedrag, mag je echtgenoot of echtgenote een aanvullend inkomen ontvangen, maar dat inkomen is beperkt, afhankelijk of je echtgenoot of echtgenote 65 jaar is of niet.


Je mag beperkt bijverdienen in de volgende situaties:

 • Je bent 65 en krijgt enkel een overlevingspensioen
 • Je bent jonger dan 65, maar je kan niet aantonen dat je minstens 45 jaar hebt gewerkt op de ingangsdatum van je eerste rustpensioen.


Hoe meld ik me aan als zelfstandige?

Meld je via deze link aan als zelfstandige. Wij hebben een samenwerking met ondernemingsloket Acerta en zij regelen je ondernemingsnummer, btw-nummer en je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.


We’ve got your back! Wij betalen de kosten van een ondernemingsnummer

Bespaar €101. Wees er snel bij want we geven deze vergoeding weg aan de eerste 100 aanmeldingen. Lees hier meer over deze vergoeding.


Meld je aan als zelfstandige