Als student-zelfstandige krijg je te maken met een aantal belastingen: de BTW-aangifte, de sociale bijdragen en de personenbelasting. Voor alle voornoemde belastingen heb je recht op een volledige vrijstelling, wat betekent dat je niets moet betalen op voorwaarde dat je jaarlijks inkomen als student-zelfstandige onder de €8.204,59 blijft. Als je toch over dit bedrag gaat kan je eventueel nog een vrijstelling krijgen voor de andere 2 belastingen. Het is hierbij belangrijk om te weten dat deze vrijstellingen eerst handmatig moeten aangevraagd worden om te vermijden dat je deze vooraf wel moet betalen, ondanks dat je onder het limietbedrag blijft. Een must-do voor elke startende zelfstandige dus! 


In dit artikel worden de volgende onderwerpen toegelicht:De sociale bijdragen


Het aanvragen van de sociale bijdragen wordt gedaan via het ondernemingsloket waarin je staat ingeschreven als zelfstandige. Ervan uitgaande dat je via onze partner Acerta je ondernemingsnummer hebt ontvangen, moet je dan ook via Acerta de vrijstelling voor de sociale bijdragen aanvragen. De beste manier om dit te doen is via het webformulier van Acerta


Voer je geschatte inkomen in van het jaar waarvoor je de vrijstelling wil aanvragen en als deze onder €8.204,59 is wordt de aanvraag doorgaans goedgekeurd. Het geschatte inkomen rekent alleen de inkomsten als student-zelfstandige aan, dus hierbij moet je je verdiensten als jobstudent niet meetellen. Je krijgt achteraf een bevestigingsmail om te verzekeren dat je bent vrijgesteld of niet.


Als je niet zeker bent of je al een vrijstelling hebt op de sociale bijdragen neem je best contact op Acerta.


De personenbelasting


Verdien je €10.160 netto of minder? Dan betaal je geen personenbelasting (inkomstenjaar 2023). Ga je daarover, dan blijft de inkomstenschijf tot €10.160 nog altijd vrijgesteld. Simpel gezegd betekent het dat je altijd recht hebt op een vrijstelling, onafhankelijk van je inkomsten. Als je over de grens van €10.160 gaat, betaal je de personenbelasting pas vanaf de inkomsten boven die €10.160. Als je onder de grens blijft dan krijg je een volledige vrijstelling en betaal je €0 aan personenbelasting. Let op dat je hierbij je inkomsten als jobstudent met je inkomsten als student-zelfstandige moet samentellen.


Het berekenen van de personenbelasting wordt gedaan door de FOD Financiën en deze wordt automatisch op het einde van het inkomstenjaar berekend. Je hoeft hier dus zelf geen aanvraag voor te doen of een formulier invullen.


De BTW-aangifte


Als student-zelfstandige kun je aanspraak maken op de btw-vrijstellingsregeling als je jaarlijks inkomen niet meer dan €25,000 bedraagt. Dit bedrag rekent enkel de inkomsten aan op zelfstandige activiteit, dus de verdiensten als jobstudent hoef je hier niet bij op te tellen.  In het geval dat je aan de voorwaarden voldoet, heb je dus recht op de BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. De BTW-vrijstelling kan automatisch aangevraagd worden wanneer je de aanvraag voor een ondernemingsnummer doet, of achteraf nadat je ondernemingsnummer al geactiveerd is. Er zijn dus 2 mogelijkheden:


Vrijstelling aanvragen voor een nieuwe onderneming


Dit betekent dat je ondernemingsnummer nog niet aangevraagd is. Bij het aanvragen van je ondernemingsnummer om te starten als zelfstandige vul je altijd eerst een formulier in (formulier 604A genoemd). In dit formulier heb je de keuze om te kiezen voor ‘BTW-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’. Wanneer je deze keuze aanduidt wordt je automatisch vanaf het begin vrijgesteld van BTW.


Vrijstelling aanvragen voor een bestaande onderneming


Wanneer het vorige niet het geval is en je niet koos voor de ‘BTW-vrijstelling kleine ondernemingen’ bij de inschrijving van je onderneming, kan je deze achteraf nog aanvragen. In dit geval doe je een ‘aangifte tot wijziging van een btw-identificatie’ via het formulier 604B. Het formulier vul je in via de link van MyMinfin. Achteraf krijg je een mailbevestiging ter goedkeuring of afwijzing van je wijzigingsaanvraag. 


Let wel op dat indien je aanvraag goedgekeurd werd, deze pas ingaat vanaf een bepaalde datum. 


Je moet je aanvraag indienen:


  • voor 1 juni voor een inwerkingtreding op 1 juli

  • voor 15 december voor een inwerkingtreding op 1 januariAls je niet zeker bent of je al een BTW-vrijstelling hebt, neem je best contact op met FOD Financiën.