Als zelfstandige is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle belastingen die jou kunnen opgelegd worden. Buiten de 3 grote belastingen (BTW-aangifte, personenbelasting en sociale bijdragen) is er ook nog een jaarlijkse kost die betaald moet worden aan jouw provincie. Dit wordt ook wel de 'algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen' genoemd. Zoals de naam zelf impliceert, is deze belasting afhankelijk van de vestiging van de desbetreffende zelfstandige en geldt deze voor alle belastingsplichtige zelfstandigen.


In dit artikel worden volgende onderwerpen toegelicht:


Provinciebelasting en gemeentebelasting


Allereerst is het belangrijk om te weten dat de provinciebelasting niet hetzelfde is als de gemeentebelasting

  • De gemeentebelasting is een aanvulling op de personenbelasting die je op het einde van een aanslagjaar samen ontvangt. Deze ontvang je dan ook van de FOD Financiën.
  • De provinciebelasting is een aparte belasting die wordt aangeschreven door het provinciebestuur zelf. In Antwerpen is dit de Provincie Antwerpen. Deze ontvang je eenmaal per jaar.


Berekening van het tarief


Het tarief op je aanslagbiljet wordt bepaald afhankelijk van je vestiging. Of specifieker, de grootte van je vestiging. De tarieven zijn vast en in de meeste gevallen zal je in Antwerpen €109,- (tarief G) moeten betalen (in andere provincies variëren de bedragen). Dit is het tarief voor bedrijfsvestigingen met een oppervlakte kleiner dan 1000 m² (tarieven aanslagjaar 2023). 


Bij bedrijfsvestigingen groter dan 1000m² zullen de tarieven uiteraard hoger zijn.


Geen aparte bedrijfsvestiging?


Als je geen bestaande vestiging of andere ruimte hebt (op een ander adres of oppervlakte) dan betekent dit dat je in het kader van je beroepswerkzaamheid bereikbaar bent op je privéadres en van daaruit je beroepswerkzaamheid gestuurd wordt. Je privéadres waarop je gevestigd stond bij inschrijving via het ondernemingsloket (Acerta) wordt dus beschouwd als jouw bedrijfsvestiging in dat geval.


Vrijstelling op de provinciebelasting


Alle belastingplichtige zelfstandigen zijn onderworpen aan de provinciebelasting. Dit geldt voor zowel zelfstandigen in hoofdberoep, als zelfstandigen in bijberoep & student-zelfstandigen. De provinciebelasting is geen belasting op de activiteit van een zelfstandige, maar een belasting op de vestiging. Een slapende vennootschap (inactieve zelfstandige) wordt hier dan ook aan onderworpen. 


Er is in het algemeen dus geen vrijstelling mogelijk voor de provinciebelasting.